Supernatural Fan Q&A - 1. as
27.9.2014 21:45 | Sarinka | Komentre (0) |
Premira desiatej srie nm pomaly dcha na krk a s jej bliacim sa prchodom sa objavuj alie a alie informcie. Spoilery sme preto aktualizovali o slun ndielku spoilerov pre epizdy 10x01, 10x02 a tie popis retrospektvnej epizdy, ktor bude odvysielan de pred prvou epizdou. Okrem toho pre vs Mummy otitulkovala prv as rozhovoru s Jaredom a Jensenom, v ktorom obaja odpovedaj na zvedav otzky fanikov.

S10 Sneak Peek (SK titulky)
23.9.2014 21:05 | Sarinka | Komentre (1) |
Prednedvnom sa na internete objavilo dlhie promo na desiatu sriu spolu s komentrmi Jeremyho Carvera a Roberta Singera. Hovoria v om o Deanovi, Cassovi, vtipnch epizdach i monom nvrate vaich obbench postv. My vm ho teraz priname so slovenskmi titulkami.

#9yearsofSPN
15.9.2014 17:01 | mummy | Komentre (0) |

13. septembra 2005 mal Supernatural premiru na vtedajej stanici WB a tento vkend oslavoval vroie, mono ste na twitteri zachytili tag #9yearsofSPN. Vyuijem prleitos a zrekapitulujem info, ktor sme zabudli spomen na strnke, aj ke na facebooku ste urite zachytili nepodaren scny z 9. srie a tie hran akoe dokument z pohadu fanika, ktor netreba bra plne vne a ktor napsal a zreroval Misha Collins. U sa bli sa zaiatok 10. srie, v galrii njdete nov promo plagty a rovvnako promo fotky k epizde 10x01 Black.
Rok Deanmona
11.9.2014 21:00 | mummy | Komentre (0) |
Pred chvou sme sa dokali prvho proma na 10. sriu a vy si ho mete pozrie so slovenskmi titulkami. Pre plnos dodvam, e pesnika, ktor v prome hr je \"Figure It Out\" od Royal Blood.

Ice Bucket Challenge
19.8.2014 17:37 | mummy | Komentre (0) |
Existuje ete niekto, kto nepoul o Ice Bucket Challenge? Do tejto vzvy sa zapojilo u kopec ud, jej cieom je zska peniaze na pomoc uom postihnutch amyotrofickou laterlnou sklerzou (ALS) a upozorni na tto problematiku. Vyzvan na seba musia vylia vedro adovej vody alebo zaplati pokutu a zrove vyzva dalch troch ud (mono ste zachytili, ako tto vzvu prijali zo Slovkov napr. Marin Hossa alebo Marin Gbork). Vzva sa nevyhla ani Supernaturalu, ako prv sa zapojil Osric Chau (Kevin), ktor alej nominoval Jareda, Mishu a Marka Shepparda. Jareda u vak predtm nominoval Stephen Amell (Arrow), rovnako Mishu John Barrowman (Arrow). Vyzvan bol aj Jensen, ako chlap sa zatia prejavil len Mark, jeho vide njdete na youtube.

Vetko najlepie, Jim!
12.8.2014 21:36 | Sarinka | Komentre (0) |
Jim Beaver, predstavite Bobbyho, dnes oslavuje svoje 64. narodeniny. elme mu vetko najlepie a dfame, e sa s nm v Supernaturale ete nejakm spsobom stretneme.

10 sri, 200 epizd, dvaja bratia...
6.8.2014 01:00 | Sarinka | Komentre (0) |
Retrospektvne promo, ktor riadite televzie Mark Pedowitz premietal na mjovom CW Upfronts uzrelo svetlo sveta v lepej kvalite. Ide o prv oficilne promo na desiatu sriu a zha vetkch dev sri. Ako sme u spomnali, 6. oktbra sa dokme takzvanej retrospektvnej epizdy. Objavia sa v nej aj tvorcovia serilu a dokonca aj sm stvorite bratov Winchesterovcov - Eric Kripke. Fotky z Twitteru: 1 (Eric Kripke a Robert Singer), 2 (Eric Kripke) , 3 (Jeremy Carver). Okrem toho televzia CW zverejnila ete jedno video, v ktorom sa Sam a Dean tie prkrt mihn.

Croatoan
1.8.2014 09:56 | mummy | Komentre (1) |

Je Supernatural naozaj kult, ako sa raz vyjadril Misha Collins? Dnes je 1. august 2014, de, do ktorho cestoval v ase Dean v epizde 5.04 The End. Fanikovia na celom svete si preto pu na ruku slovo #Croatoan, zapoj sa niekto?
Comic Con 2014
29.7.2014 19:07 | Sarinka | Komentre (1) |

Minul vkend sa v americkom San Diegu konala jedna z najoakvanejch udalost fanikov po celom svete - Comic Con. V nedeu sa svojho panelu dokal aj Supernatural a na zvedav otzky fanikov odpovedal Jared, Jensen, Mark, Misha a vkonn producent Jeremy Carver. S Mummy sme sa pre vs spsali shrn celho panelu. V lnku njdete fotky, odkazy na vide a pozor si dvajte aj na spoilery. Po paneli sa vetci tyria odobrali na panel Nerd HQ, ktorho cieom bolo vyzbieranie peaz na charitu a bolo mon ho naivo sledova cez Youtube. Pokia ste ho zmekali, pozrie si ho mete tu. Okrem toho, e si asi polovicu asu robili srandu z chudka s maskou jednoroca v javisku a doberali sa navzjom, toho a tak vea neprezradili.

Aisha Tyler: Keby ste si mohli vybra nejak seril, s ktorm by ste spravili crossover, ktor by to bol?
Misha: Hawaii Five-0, aby sme mohli nata na Hawaii. To by bolo super.
Mark: Hovorme tu o Superwholock?
*fanikovia kriia*
Mark: Vidte? Superwholock?
*Jared a Jensen nechpavo pozeraj*
Jared: Vie to niekto preloi do normlnej anglitiny?
Mark: Vysvetlite mu to.
*fanikovia kriia*
Mark: no, ale povedzte to naraz, aby vs poul.
Aisha Tyler: Supernatural, Sherlock a Doctor Who.
Mark: Dva z nich u mm za sebou, akm na tret.
Jensen: Take v podstate by Sam a Dean ili do Britnie.
Mark: no, zaplat to?
Aisha Tyler: Mark si chce len spravi vlet domov.
Jared: Vdy som chcel spravi crossover so Smallvillom, Tom je asn chalan, mohla to by sranda.
Jensen: Neviem, ak prihliadneme na to, o bratia robia, tak mono by bolo najlepie navtvi Uprske dennky a vetkch ich vyhladi.
Aisha Tyler: Za to by som vm osobne zaplatila.
Comic Con: Ukka z 10x03 + preklad
27.7.2014 21:45 | Sarinka | Komentre (3) |
Pred malou chvou skonil v americkom San Diegu panel Supernaturalu. Pokia ste sledovali nau facebookov strnku, mohli ste si naivo preta tweety z miesta inu. Fanikovia sa aj tento rok dokali exkluzvnej ukky a to z epizdy 10x03, ktor reruje sm Jensen Ackles. Preklad dialgov, ktor v nej odznej njdete pod videom. Viac informci a fotiek prinesieme zajtra.Sam: Nenvidm dmonov.
Dean: Mm toho v sebe ovea viac ako len dmonsk avu. Nieo ti poviem. Chlapi ako ja tvorme prirodzen poriadok. Tak to bolo dan.
Sam: Chlapi ako ja sa aj tak musia snai, ako vedia.
Dean: Z mjho pohadu nevidm iadny rozdiel medzi tm, m som sa ja stal a m ty u si.
Sam: A o presne to m znamena?
Dean: Viem, o si spravil, ke si ma hadal. Viem, ako aleko si zaiel. Take sa a optam. Kto z ns je v skutonosti prera?
Dean: No tak, Sammy! Dajme si pivo, porozprvajme sa. U ma nebav sa hra. Dohrajme hru! Urob to. Je to na tebe.
Vetko najlepie, Paroh! :)
19.7.2014 21:45 | Sarinka | Komentre (0) |

N milovan dvojmetrov Jared, predstavite Sama Winchestera a dvojnsobn ocino dnes oslavuje svoje 32. narodeniny. My mu elme len to najlepie a kopec astnch momentov s jeho uteenou rodinkou.

Television Critics Association press tour
19.7.2014 12:59 | mummy | Komentre (0) |


O tom, e 200. epizda bude muzikl, sme u informovali, o alie o 10. srii prezradili Jeremy Carver, Jensen Ackles a Jared Padalecki na Television Critics Association summer press tour?

Poda Jeremyho Carvera: \"o sa tka toho, ako dlho sa seril ete me vysiela, najviac ma udivuje, ako nielen tto chlapi, ale aj zvyok hercov a tbu a scenristov zostvaj najtvrdie pracujcou bandou, s akou som mal t es kedy pracova. A zana to tmito chlapcami a pokrauje Bobom Singerom, ktor by tu bol, ale prve reruje epizdu. Nerd by som znel ako z armdy, ale nikto neme skoni. Prbeh ani jeho realizcia. Ete toho mme toko o poveda, o je pozoruhodn, ke natame u 129. sriu.... nie, sme naden, e meme naalej rozprva tento prbeh.\"

Jared Padalecki rozhodne nem v plne skoni, ako sm povedal: \"Pokia sa nezni kvalita serilu a ja nepochybujem, e v schopnch rukch (Carverovch) sa to nestane, ale ak nm niekedy zavolaj s tm, e \"Viete o, myslme, e sme povedali vetko, o sme chceli...\" Naozaj mi na serili a Samovi Winchesterovi vemi zle. Zajtra mm 32. narodeniny a strvil som s nm 9 rokov ivota, take nechcem, aby dopadol tak, e ho nebudem repektova. Repektujem tto postavu a seril a scenristov a kolegov hercov a hereky. Myslm, e dostatone poznme seril a nae postavy a ak sa bude bli koniec, spoznme to a nebudeme musie nikoho proska. Teraz mm enu a deti. Mj osobn ivot vemi, vemi milujem a ke nastane as zavesi postavu Sama Winchestera na kliniec, privtam t kapitolu ivota.\"

Jensen Ackles pokraoval: \"Myslm, e vetci mme rovnak nzor. Stle sme serilom naden a za 10 rokov to ni nepokvrnilo. A spomnam si, ke som dostal posledn scenr k 9. srii a bol som plne bez seba. Sm som bol nedokav, o sa stane v 10. srii. Myslm, e km tu bude to uspokojenie, to nadenie, to vzruenie, tak potom no, budeme pokraova, km bud udia st pri ns a stle sa bavi. Milujeme tie prbehy.\"


po kliknut na obrzok sa otvor galria

V 10. srii sa predstavia nov postavy - dmoni, anjeli, duchovia, vlkodlaci a samozrejme \"strnka Deana, ktor sme ete nevideli,\" provokoval Carver. \"S dmonom Deanom zostaneme viac ako jednu epizdu,\" odhalil vkonn producent. A bude to in typ dmona Deana, ak by ste akali. \"Medzitm je Sam na love svojho brata, zatia o na rovnakom love je aj in zhadn postava a bratom to spsob problmy,\" pokraoval Carver. Na nebeskom fronte sa zameriame na Castiela, ktor je vaka slabncej anjelskej ave v ohrozen ivota.

A o sa tka plnho konca, m Carver nejak konkrtnu predstavu?

\"Musm odpoveda ako vdy a trochu to zaobali, pretoe viem, e Eric Kripke mal vdy predstavu o konci, ale zatia sa o u so mnou nepodelil,\" povedal scenrista- producent. \"A mm nejak predstavu... ale aj tak chcem necha priestor na nhody. Seril pokrauje nad vetky oakvania, take nemyslm, e by sme sa chceli nejako obmedzova. Len preto, e mm v hlave dokonal predstavu, neznamen to, e niektor z tchto chlapcov neme s niem prs.\"

Na o Jared odpovedal: \"Uvedomuje si, e si ns prve prizval k napsaniu konca, e?\"
Muziklov epizda!
18.7.2014 23:34 | Sarinka | Komentre (0) |

Jensen, Jared a vkonn producent Jeremy Carver sa dnes zastnili Television Critics Association press tour a zodpovedali niekoko zvedavch otzok novinrov. Re bola aj o 200. epizde 10x05, ktor ponesie nzov Fan Fiction. dajne pjde o nieo ako bostn list pre fanikov a odznej v nej pesniky. To, i ich bud spieva Jared s Jensenom Jeremy Carver odmietol komentova, no tanec nevylil. Na otzku, i bud pesniky prespievan alebo originlne odpovedal, e z kadho nieo. Zajtra vm prinesieme ovea viac informci z tejto akcie a nebude chba ani hromada fotiek, stay tuned!

| « previous | 13 4 5 6 7 8 912 | next » |


copyright (c) www.supernatural.cinemaview.sk | Mozilla Firefox, Opera | 1280x800 + | TOPlist