11. sriu ovldnu zl eny
25.6.2015 17:08 | mummy | Komentre (0) |

Jensen sa na twitteri pochvlil bradou na ceste do Vancouveru, oskoro zane natanie 11. srie a on bude op reisrom jednej epizdy. T bude ma nzov \"The Bad Seed\" (aj ke sa nakrca ako prv, nemus to by prv odvysielan as, ako sme u videli v predchdzajcich rokoch), predstav sa v nej nov postava Amara, zvodn krska pred tridsiatkou a s podrezanm jazykom. Tto riteka strachu je tu nov a Zem ju vemi neohrila. To jej ale nebrni, aby tu zostala; m sa objavi vo viacerch epizdach srie.
Ak vs zaujma pozadie tvorby titulkov, TREND.sk vyspovedal viacerch znmych titulkrov a medzi nimi aj Sarinku.
11. sria v oktbri!
24.6.2015 23:48 | Sarinka | Komentre (0) |
Televzia CW dnes zverejnila dtum premiry jedenstej srie. Supernatural sa vrti v stredu 7. oktbra (u ns tvrtok 03:00 rno), priom natanie jedenstej srie sa zane u 7. jla.

All Hell Breaks Loose 2015
24.5.2015 16:34 | mummy | Komentre (0) |

Tento vkend sa konal al con, a to All Hell Breaks Loose v Sydney a Melbourne. Zastnili sa ho Jensen Ackles, Mark Sheppard, Timothy Omundson, Matt Cohen, Richard Speight Jr. a Osric Chau. Ako sa u stva zvykom, tu je pr najzaujmavejch informcii, ktor sa objavili na socilnych sieach:

❖ Jensen mohol v tomto ase nakrca nezvisl film, ale dal prednos conom.
❖ Jensenove najobbenejie epizdy s Changing Channels (pretoe je in a mohli si robi srandu z populrnych serilov), tie 200. epizda, pretoe je to muzikl.
Ako by mala poda Jensena zaa 11. sria? Jensen by bol rd, ak by sa dym vyistil a jeden z bratov by bol pre, najlepie Dean. Tento npad sa pil aj Bobovi Singerovi, menej u to, e Dean by sa mal dos na pl a popja s Crowleym.
❖ Jensenove najNEobbenejie smrti bola t s pekelnmi psami a t s Metatronom, nezna umel krv.
❖ Jensen sa od Sama a Deana nauil, e sa nikdy nem vzdva.
❖ V Brothers Keeper si vetky kaskadrske ksky robili Jared a Jensen sami.
❖ Jensen poslal Tomovi Wellingovi e-mail, v ktorom sa chvlil, e Supernatural sa bude vysiela dlhie ako Smallville.
❖ Jensen radej hr ako reruje, ale v 11. srii bude znovu rerova epizdu.
❖ Deanovou najvou chybou je, e nevie prija pomoc.
❖ Ak by mal Mark Sheppard zabi niektorho z Winchesterovcov, bol by to Sam. Crowley a Dean s kamoi a Sam sa Crowleho poksil zabi.
❖ Fanika podotkla, e Fergus sa mal narodi v 16. storo, ale v serili zaznelo, e Crowley a Naomi sa poznal u v Mezopotmii
❖ Markovi sa nepilo, e by Crowley mal ma erven oi.
❖ o Marka prilkalo k role Crowleyho? Poznal Kima Mannersa a rozprvali sa o serili a premali, e by si v om mohol zahra, to sa ale do smrti Kima nestalo. Potom sa objavila postava Crowleyho, ktor sa Markovi pozdvala, ale zrove myslel aj na Kima.
Ako sa Osric Chau dostal do pardie? Spoznal sestry a ptal sa ich, i u rozmali nad Supernatural pardiou. Chvu o tom diskutovali a sestry sa ho optali, i by sa zapojili aj in herci. On im na to povedal, e bu nie, alebo do toho bud chcie s vetci. Natali 4 dni vo Vancouveri.
❖ Jared raz zobral Richardovi Speightovi Jr. mobil a psal jeho manelke sprvy adresovan inej ene.
Supernatural Pardia (SK TITULKY)
22.5.2015 21:00 | Sarinka | Komentre (0) |

Toko oakvan Supernatural pardia je konene tu! Sestry a Youtuberky Hilly a Hannah Hindi, ktor s znme svojimi muziklovmi pardiami na filmy a serily ako Pn prsteov, Doctor Who i Twilight, si tento raz vzali na pakl Supernatural a Deanove problmy s Kainovm znamenm. Prespievali pesniku od Taylor Swift Shake it off a okovali fanikov, ke sa vo videu okrem Osrica Chaua (Kevin), ktor stvrnil Sama a Roba Benedicta (Chuck) ako Kain objavili aj ostatn herci zo serilu ako Jared, Jensen, Misha, Tahmoh Penikett, Matt Cohen, Gil McKinney, Richard Speight Jr, Lauren Tom, Travis Aaron Wade, Tim Omundson, Samantha Smith, Sebastian Roche, Mark Pellegrino, a Tyler Johnson a ukzali svoje tanen ksky. My vm pardiu priname aj so slovenskmi titulkami. Berte, prosm, do vahy, e nejde o doslovn preklad, lebo sme chceli, aby sa text rmoval. :)

Titulky - 10x23 Brother\'s Keeper
21.5.2015 21:21 | Sarinka | Komentre (0) |

A mme tu alie finle, v porad u desiate. Je okujce, pln zvratov a my dfame, e si ho naplno uijete. Titulky pre vs ako zvyajne preloili Mummy a Sarinka. Op vm akujeme za priaze a dfame, e ak sa nm ni nepostav do cesty, uvidme sa aj pri 11. srii. Supernatural sa po odvysielan tejto epizdy stal oficilne najdlhie vysielanm scifi serilom v Amerike s 218 epizdami a jednm pecilom. Sledovanos epizdy bola 1.78 milina divkov.

SK Titulky
Hudba
Fotky
Trailer
Stiahnu

Jus in Bello 2015
18.5.2015 22:32 | Sarinka | Komentre (0) |

Tento vkend sa v Rme konal jeden z najpopulrnejch conov vbec. Zastnili sa ho Jensen, Misha, Mark Sheppard, Jim Beaver, Felicia Day, Osric Chau, Richard Speight Jr. a al. Jared musel ia na posledn chvu svoju as pre osobn problmy zrui a vrtil sa domov za svojou rodinou, ktor mu poda jeho vlastnch slov strane chbala. Na svojom Twitteri sa dnes poakoval vetkm fanikom za podporu. Mummy cel dianie pozorne sledovala a aj tento rok pre vs spsala podrobn report z miesta inu. Pokia si chcete osviei pam z minulho roku, pozrite sem.

10x23 My Brother\'s Keeper (SK TITULKY)
14.5.2015 23:12 | Sarinka | Komentre (0) |

Do konca desiatej srie nm zostva u len jedna epizda, pozrite sa na mintov trailer, ktor vs rozhodne nenech chladnmi. Trailer op otitulkovala Mummy. Aby toho nebolo mlo, riadite televzie CW Mark Pedowitz sa najnovie vyjadril, e nem ani v najmenom mysle Supernatural po jedenstej srii zrui. \'\'Nemme v iadnom mysle, aby jedensta sria serilu bola posledn. Do Supernaturalu vkladm vek ndej a som tie obrovsk fanik. Pokia si teda udr svoju sledovanos a chalani to stle bud chcie robi, budeme pokraova.\'\' Vyzer to teda tak, e koniec je v nedohadne.

Asylum 14
11.5.2015 19:47 | Sarinka | Komentre (1) |

Tento vkend sa v Birminghame v Britnii konal Asylum 14 v Hilton Birmingham Metropole Hotel. Zastnili sa ho Jared, Jensen, Jeffrey Dean Morgan, Misha, Mark Sheppard, Alaina Huffman, Ruth Connell, Curtis Armstrong a mnoho alch. Priname vm tie najzaujmavejie pikoky, ktor na cone odzneli, mu obsahova menie spoilery na finle desiatej srie.

Misha o finle: \'\'Vydchnete si a potom niekto zomrie.\'\'
Preo si Dean vloil Samovu kefku na zuby pod pazuchu? Jensen povedal, e je to seril a neme si ju da, kam chce.
Jensen povedal, e po skonen serilu si chce odkpi Impalu.
Jensen takmer zskal rolu Christiana Greya vo Fifty Shades of Grey. Dokonca aj bez asti na kastingu. Bol vak prli zaneprzdnen natanm Supernaturalu.
Jensen rozprva vo finle po latinsky, mme to bra, ako len chceme.
Jensen povedal, e nm finle vyraz dych a e zomrie alia obben postava fanikov.
Jeffrey Dean Morgan zabudol, kto bol Adam.
Misha naznail, e vo finle zomrie bu Castiel alebo Sam.
Jared povedal, e Sam sa s Deanom bude vo finle hda.
Jensen bude v 11. srii rerova tretiu epizdu.
Jensen bol znien, ke zistil, e Charlie zomrie.
Jared si myslel, e bola jej smr smutn, no toto je Supernatural.
Jensen povedal, e by sa mal Dean so Samom viac rozprva a poiada ho o pomoc. A tie, e Dean by si odrezal aj ruku, keby ho to zbavilo Kainovho znamenia.
Jensena najviac zasiahla Deanova smr na konci tretej srie.
dajne bude Dean vymieta Crowleyho.
Scenrista Robbie Thompson bol maximlne proti zabitiu Charlie, dokonca zvolal aj niekoko mtingov. Povedal, e si to fovia elali a jednoducho to museli spravi. Vraj mu prili ako dikttori.
Jensen a Jason Manns spievaj Crazy Love

Easter Egg Hunt
5.4.2015 23:37 | Sarinka | Komentre (0) |
Mummy pre vs tento rok pripravila menie prekvapenie v podobe lovu na vekonon vajka. Na rzne podstrnky ukryla obrzky a je len na vs, i sa sa vm ich podar njs. Na to, aby sa vm obrzok zobrazil, muste ma povolen vyskakovacie okn pre tto strnku. Vea astia a lovu zdar! :) Urite nm dajde vedie, koko obrzkov sa vm podarilo njs. Tmto vm zrove elme vesel Vek noc.

repiny z finle desiatej srie
3.4.2015 13:54 | Sarinka | Komentre (0) |
Hoci bude ma finle desiatej srie premiru a o necel dva mesiace, zaali sa u teraz objavova menie informcie o jeho obsahu. Minul nedeu sa konal v Seattli takzvan SeaCon, kde Jared prezradil: \"Momentlne natame finle desiatej srie a je to vemi intenzvne, a traumatick.\" Jared finle s nzvom My Brother\'s Keeper prirovnal k poslednej epizde piatej srie Swan Song, ktorou pvodne plnoval tvorca Eric Kripke cel seril ukoni. Jensen prezradil, e poda neho je finle temn a vne a Deanovi sa vemi pohor. Poda Mishu je deprimujce a stan sa zl veci. U teraz vieme, e scenr k epizde napsal vkonn producent Jeremy Carver a kvli problmom v asovom rozpise epizd tvorcovia preskoili 21. epizdu a zaali s poslednou. Jensen na svojom twitteri zverejnil fotku, kde pe odkaz na kapote auta. Deanove odkazy vo veobecnosti nevetia ni dobr a Dean nimi chcel vdy poveda posledn zbohom.

William Shatner ponka v aukcii scenr na finle, ktor patr Mishovi Collinsovi a podpsali ho aj Jared, Jensen a Mark. Aukcia zane 6. aprla a skon 26. aprla. Vaok poputuje na charitu.
Bobby sa vracia!
24.3.2015 22:01 | Sarinka | Komentre (1) |

Jim Beaver sa vracia do Supernaturalu a strihne si rolu Bobbyho v jednej z epizd. Vetkmi zboovan Bobby sa znovu objav v epizde 10x17 Inside Man. Sam a Castiel bud poda vetkho potrebova pomoc niekoho z neba a obrtia sa prve na Bobbyho. Nhradnho otca Winchesterovcov zabili v desiatej epizde siedmej srie a odvtedy sa u v serili niekokokrt objavil ako duch. Naposledy to bolo v prvej epizde deviatej srie ako Samove podvedomie. Do spoilerov sme doplnili oficilne popisy nasledujcich dvoch epizd, ako aj meniu info o epizde 10x20 Angel Heart. Galriu sme tie aktualizovali o vetky nov dostupn fotky. V nedeu 15. marca dolo na VegasCone v Las Vegas k nevdanej udalosti. Jared, Jensen a Samantha Smith prekvapili Jeffreyho Deana Morgana poas jeho panelu a okovan fanikovia tak boli svedkami prvho stretnutia rodiny Winchesterovcov. Samantha a Jeffrey sa dokonca nevideli od natania pilotnej epizdy v roku 2005.

Trailer na druh polovicu 10. srie
4.3.2015 21:42 | Sarinka | Komentre (0) |

Trailer obsahuje zbery z nasledujcich epizd a op upozoruje na presun Supernaturalu na stredu. Titulky preloila Mummy.

Objednajte si triko
27.2.2015 17:31 | mummy | Komentre (0) |
Do nedele mte monos objedna si na mojetrickarna.cz triko s motvom Supernaturalu (navye je to mj dizajn). Kto m zujem?
| « previous | 1 2 3 4 5 6 712 | next » |


copyright (c) www.supernatural.cinemaview.sk | Mozilla Firefox, Opera | 1280x800 + | TOPlist