Vesel Vianoce
24.12.2015 16:45 | mummy | Komentre (0) |

Adventn kalendr
2.12.2015 22:26 | Sarinka | Komentre (3) |

Mummy si pre vs aj tento rok pripravila adventn kalendr. Tento raz bude kad de odkrva tie najvtipnejie a najzaujmavejie vroky zo serilu. Sledova ich mete na naom facebooku alebo tu na strnke v novinke.

1. DECEMBER 2. DECEMBER 3. DECEMBER 4. DECEMBER

5. DECEMBER 6. DECEMBER 7. DECEMBER 8. DECEMBER

9. DECEMBER 10. DECEMBER 11. DECEMBER 12. DECEMBER

13. DECEMBER 14. DECEMBER 15. DECEMBER 16. DECEMBER

17. DECEMBER 18. DECEMBER 19. DECEMBER 20. DECEMBER

21. DECEMBER 22. DECEMBER 23. DECEMBER

Je Halloween, lovee!
30.10.2015 23:02 | Sarinka | Komentre (0) |

Dean: Je Halloween, lovee.
Sam: no, pre ns je Halloween kad de.

04x07 It\'s the Great Pumpkin, Sam Winchester
O\' Death S11 Promo (SK TITULKY)
2.10.2015 01:17 | Sarinka | Komentre (2) |

Nov preden a vye dvojmintov trailer na 11. sriu, ktor obsahuje kopec novch zberov. Cel trailer je sprevdzan fanikmi obbenou skladbou O\' Death, ktor prvkrt odznela v epizde 05x21 Two Minutes to Midnight, ke Supernatural predstavil Smr.

Spoilerov ndielka
26.9.2015 16:31 | Sarinka | Komentre (0) |

Do premiry jedenstej srie zostvaj u len necel dva tdne a oraz viac internet zaplavuj nov a zaujmav spoilery. Okrem oficilych popisov prvch dvoch epizd sme pridali aj niekoko pikoiek o iestej a smej epizde.
Vetko najlepie, Supernatural!
13.9.2015 22:09 | Sarinka | Komentre (0) |

Presne pred desiatimi rokmi bol odvysielan pilot serilu.

Je to nieo osobn a nieo s m sa kad me stotoni a zrove prinaj tie asn dejov lnie pln mytolgie. Rieime ivot, smr, sny, predstavy, budcnos a minulos. No napokon to vak vetko smeruje k tmto dvom bratom. A to vdy serilu vdchne nov ivot. Pretoe bojuj za ud a tie za seba navzjom.

Supernatural.cinemaview.sk odteraz aj na INSTAGRAME!
Temnota prichdza
12.9.2015 14:56 | Sarinka | Komentre (0) |

Premira 11. srie sa bli a televzia CW zaala zverejova prv promo materil. Popri prome s novmi zbermi, ktor pre vs Mummy otitulkovala, zverejnila aj plagt a tie sa priebene objavuj nov a nov spoilery.

Sa - vsledky
25.8.2015 20:24 | Sarinka | Komentre (0) |
Dnes vm priname vsledky naej letnej sae o najoriginlnej spsob pozerania Supernaturalu. Hlasovali ste a svojimi lajkami ste rozhodli a prvch troch miestach. S obrovkm nskokom si prv miesto vyslil Tom z Trnavy a jeho kruh zo soli. Na druhom mieste sa umiestnila Adriana z Hlinka nad Hronom a tretie miesto zskala Lenka z okolia Nitry. Vazom gratulujeme a akujeme vetkm za as :). Vazov prosme, aby nm na emailov adresu supernatural.cinemaview@gmail.com zaslali adresu, kam ceny odoleme.

1. miesto - Supernatural kniha Nevermore, perank a Deanov amulet.
2. miesto - prvesok na ke s Castielom, prvesok s pentagramom a odznaky.
3. miesto - Supernatural kniha Bone Key, retiazka s Impalou a odznak.

Sa - hlasovanie
31.7.2015 15:42 | Sarinka | Komentre (0) |
Dnes o tretej sme spustili hlasovanie v naej letnej sai o najoriginlnej spsob sledovania Supernaturalu. Hlasova mete aj vy lajkom na konkrtnu fotku, ktor sa vm najviac pi. Hlasovanie ukonme 24. augusta a vazov vyhlasme hne na druh de. elme vetkm zastnenm vea astia :).

Sa!!!
14.7.2015 18:29 | Sarinka | Komentre (0) |

K deviatemu vroiu strnky sme sa rozhodli prinies nieo, o sme tu ete nemali a usporiada sa o Super(natural) ceny. O o teda ide a kto sa me prihlsi?

Prihlsi sa mu fanikovia zo Slovenska a eska.
Podmienkou je, aby ste ns lajkli na naej facebookovej strnke, pretoe hlavne tam bude cel sa prebieha.
Na emailov adresu supernatural.cinemaview@gmail.com nm zalite fotku najneskr do 30.07.2015, ako sledujete Supernatural. Vo vlaku, autobuse, na dovolenke m originlnejie, vtipnejie a zaujmavejie, tm lepie. Na fotke nemuste by aj vy, mus vak by vaa. K fotke pripte aj vae meno i prezvku, odkia pochdzate a ak chcete aj nejak komentr.
31.07.2015 fotky zverejnme na naej facebookovej strnke a poda potu lajkov odmenme prv tri miesta.
Vyhlsenie vsledkov bude 25. augusta na naej strnke a tie aj na Facebooku. Fanikovia, ktor sa ocitn na prvch troch miestach ns musia kontaktova na supernatural.cinemaview@gmail.com s adresou, kam ceny odoleme.
o mete vyhra? Deanov amulet, Supernatural perank, prvesok s Castielom i retiazku s Impalou. Vina cien pochdza zo strnky Etsy.com a ide o run a jedinen prcu. Podrobn zoznam vhier zverejnme aj s menami vhercov na konci stae.
elme vm vea astia, hor sa do toho! :)

Comic Con 2015
12.7.2015 23:42 | Sarinka | Komentre (1) |

Pred vye hodinou skonil v americkom San Diegu panel na Comic Cone venovan Supernaturalu a pokia ste ho nesledovali online na rznych socilnych sieach, nezfajte, my vm priname to najzaujmavejie, o na om odznelo ete za horca.

Panel moderovali Richard Speight Jr. a Rob Benedict.
iadnej novej ukky z jedenstej srie sa fanikovia nedokali, kee Supernatural sa len zaal nata, namiesto toho premietali exkluzvne zbery z oslavy 200. epizdy.
Bratia k sebe znovu bud ma blzko, Jensen prezradil, e ich vzah bude vyzera ako poas prvej srie.
Jeremy povedal, e znovu bude seril hlavne o bratoch a ich vzahu.
Bratia bud ma o upratova, Kainovo znamenie spsobilo kopec bordelu.
Supernatural si naiel vea novch fanikov vaka Netflixu.
V jedenstej srii sa vrtia niektor obben postavy, Jeremy vak nechcel prezradi ktor.
Jedenstu sriu nataj u tyri dni a Jensen reruje prv epizdu a nie tretiu ako minul roky.
Jeremy na otzku, preo zabili Charlie odpovedal, e postavy proste zomieraj a to aj napriek tomu, e s medzi fanikmi obben. V Supernaturale vetci zomieraj. Rob si zaartoval, e Supernatural je ako Game of Thrones.
oho sa herci najviac bli, ke boli deti:
Jared: Krvav Mary a Mu s hkom.
Jensen: Brok v Texase.
Mark: Stle akm na Cybermenov.
Misha: Ke som bol mal, moji rodiia obliekli strka ako Santa Clausa, postavili ho veda mojej postele aj s darekmi a odfotili. Bol som z toho na nervy.
Obben scna z desiatej srie:
Jensen: Sboj s Kainom.
Jared: Rozhovor medzi bratmi v poslednej epizde.
Misha: Ukonenie Jimmyho dejovej lnie.
Mark: Scny s Rowenou.
Jeremy: Scny medzi Crowleym a Rowenou.
Premietali sa aj gagy z desiatej srie, ktor sa vak u dvno dostali na internet.
Fotky zo Supernatural stnku.

(Jared, Jensen, Paul Wesley, Ian Somerhalder na Comic Cone)
Oslavujeme 9. narodeniny!
30.6.2015 21:26 | Sarinka | Komentre (0) |
Presne 30.06.2006 o jednej hodine pooobede miestneho asu, na konci kolskho roku a zaiatku letnch przdnin, sme sa rozhodli spusti strnku o akomsi serili o dvoch bratoch loviacich prery a jazdiacich na nadupanom aute. A uduj sa svete, o dev rokov neskr sme tu nielen my, ale aj samotn seril. Tmto by sme sa vm chceli srdene poakova, e sem z asu na as aj naalej zabldite a potete ns hoci len malm komentrom. Bez vs by to jednoducho nebolo ono :). Ako sme vs u informovali na naej facebookovej strnke, v rmci narodeninovho prekvapenia chystme sa, ktor je momentlne vo finlnej fze a u niekedy budci tde ju vyhlasme spolu s pravidlami a podmienkami. Ceny s ozaj lkav, mte sa urite na o tei. Pripomen si tie mete video, ktorm sme oslavovali nae tvrt narodeniny pred piatimi rokmi. - Mummy & Sarinka

Nepodaren scny S10
29.6.2015 21:24 | Sarinka | Komentre (2) |

Tento rok sa s vekm predstihom objavili gagy alebo tie nepodaren scny z desiatej srie. e o zbavu pri natan op nebola ndza sa mete presvedi sami.

| « previous | 1 2 3 4 5 6 712 | next » |


copyright (c) www.supernatural.cinemaview.sk | Mozilla Firefox, Opera | 1280x800 + | TOPlist