Utorok. 21:00.
U len pr dn zostva do zaiatku 9. srie, na sledovanie ns pozvaj Mark Sheppard a Misha Collins v tchto videch:

Mark Sheppard
Dean: Si n.
Mark: Myslm, e tento rok bolo finle mimoriadne.
Crowley: Osedlal si zlho bka, kamart.
Mark: Myslm, e to bolo to prav na ukonenie a dokonal zaiatok pre al rok.
Abaddon: Vie, o je najokujcejie na cestovan v ase skrz skriu a pristt v roku 2013? Niekto povaoval za dobr npad urobi z teba Kra pekla.
Mark: Najv ohlas u fanikov mali scny v kostole so Samom, Deanom a Crowleym.
Dean: Sammy, presta!
Mark: Toto by mal by pre Crowleyho zajmav rok. Takzvan lieba nebola dokonen, ale myslm, e aj tak mala na Crowleyho vplyv, i sa mu to pi alebo nie. Bude to ma nejak inok, ktor niekedy tento rok asi rozoberieme. Na Crowleyho zlos.
Crowley: Zaslim si by milovan. Zaslim si by milovan!
Sam: o?


4 dni
Sam: Crowley je naive.
Dean: Crowley je haraburdie v mojom kufri.
Mark: Premira 9. srie Supernaturalu tu bude u o 4 dni. Utorok. 21:00.Misha Collins
Castiel: Kde je Metatron?
Naomi: Povedal ti, e naprav Nebo, e?
Misha: Supernatural je skvel seril.
Naomi: To je klamstvo.
Misha: Je impozantn spsobom, akm in serily nie s. Vysporiadavame sa s vekmi tmami ako padl anjeli.
Naomi: Metatron sa nesna ni napravi. Sna sa vykza vetkch anjelov z neba, ako kedysi Boh zavrhol Lucifera.
Castiel: Li!
Dean: Pokaj.
Misha: Je to vne vynaliezav seril, ktor dos riskuje a rob veci, ktor nefunguj v inch seriloch, na ktorch som pracoval. Vetci anjeli spadli z neba na zem. Niektor maj as svojej moci, in s plne bez nej. Ale z Cassa je lovek a po prvkrt v ivote zava, ak je to by udskou bytosou. Veci, v ktor som dlho dfal, e s Cassom ako postavou urobme. Take som z toho vemi naden.


5 dn
Castiel: Nechcem ti ubli.
Chlap: Dotelefonujem a potom a dobodm.
Misha: Iba 5 dn zostva do premiry 9. srie Supernaturalu. U tento utorok o 21.00.


| mummy | 6.10.2013 19:34 |


K lnku nie s zatia iadne komentre!
Pridanie komentra


Text *
Bold text Italics Link    :-) ;-) 8-) :-D :-P :-O :-( :-/ ;,( ]:-D :-[

Ochrana proti spamu. Napte prosm slicu 4:


copyright (c) www.supernatural.cinemaview.sk | Mozilla Firefox, Opera | 1280x800 + | TOPlist